, . ,   , ,   . : , ' : , |
|
|
|
|
|
|
4 |
? |
|
|
|
|
 ▼  תפילין אשכנזי ביתיוסף גסות
3630 3440 3860
. . :
3630
 . . :
 . . :
           
   

.00

26.00
...
110.00
...
210.00
  10*10 ''
...
220.00
  10*10 ''
...
220.00
  12*12
...
225.00
  12*12 ''
...
240.00

250.00
...
250.00
   12*12 ''
...
260.00
  15 *15 ''
...
280.00
...
290.00
...
650.00

1,200.00
,...
1,790.00
  , ,
...
2,200.00
  -
24 &...
3,100.00
 24 ''
   
" "
"
 

    
                                                                                           

|